Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Ochrona Jezioro Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń i wsi Nądnia
16.03.2017
Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Łączna wartość projektu wynosi 3 386 858,85 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 248 980,33 zł.
Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 21 września 2016 roku.
Przedmiotowe projekt  polegać będzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu i Nądni. W przypadku miejscowości Zbąszyń kanalizacja będzie budowana w obrębie   nieskanalizowanych jeszcze ulic: Promenada, Ogrodowa, Sadowa, Polna, Leśna Holenderska i Graniczna oraz rejon ulicy Mostowej (ulica Mostowa i 17 Stycznia). W przypadku miejscowości Nądnia kanalizacja będzie budowana w obrębie ulicy Nowej oraz Kwiatowej, przy czym odcinek kanalizacji w rejonie ulicy Kwiatowej stanowi koszt niekwalifikowalny. Długość kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń wynosi według projektu budowlanego 5,928 km, natomiast na terenie wsi Nądnia – 0,232 km.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej planowanej do budowy wynosi 6,160 km, w tym sieć kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 5,120 km oraz sieć kanalizacji tłocznej o długości 1,040 km.
Rurociągi sieci grawitacyjnej wykonane zostaną z rur PCV o połączeniach kielichowych, uszczelnionych na uszczelkę typu wargowego, będą łączone ze studniami betonowymi i z tworzyw sztucznych za pomocą uszczelek gumowych. Rurociągi tłoczne będą łączone metodą zgrzewania i zostaną wyposażone w zawory odpowietrzająco-napowietrzające.
W ramach przedsięwzięcia oprócz rurociągów wybudowanych będzie 6 przepompowni, umożliwiających dostarczenie ścieków do oczyszczalni. Na wybudowanych przepompowniach zainstalowane zostaną lampy oparte o energię słoneczną.
Wszystkie ścieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej będą dostarczane do oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowym Dworze.
Budowa kanalizacji sprawi, że podłączonych zostanie 357 nowych użytkowników (RLM).

Całkowity zakres finansowo-rzeczowy projektu składa się z:
1. Studium wykonalności - kwota 17 220,00 zł – wydatek poniesiony w roku 2016
2. Dokumentacja projektowa - kwota 46 755,72 zł – wydatek poniesiony w roku 2016
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu - kwota 3 247 853,13 zł – wydatek do poniesienia w roku 2017
4. Nadzór archeologiczny i Budowlany - kwota 71 340,00 zł – wydatek do poniesienia w roku 2017
5. Promocja projektu – 3 690,00 zł – wydatek do poniesienia w roku 2017

Załączniki

  •