Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Gdzie uzyskasz pomoc w Gminie Zbąszyń
18.09.2012
Jeżeli masz problem, bo w Twojej rodzinie jest alkohol, narkotyki, przemoc


Czujesz, że tracisz kontrolę nad swoim życiem?
W Twojej rodzinie dzieje się źle?
Doznajesz przemocy, jesteś bita/y?
Alkohol, narkotyki są Twoim problemem?
Myślisz, że Twoje życie nie ma sensu?

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich stał się
ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,
jeżeli Twój partner, dziecko
lub inna osoba krzywdzi Ciebie
lub Twoich bliskich

NIE WSTYDŹ SIĘ SZUKAJ POMOCY

 

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM
punkt konsultacyjno-informacyjny
DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR” (budynek starego pogotowia)
Zbąszyń ul. 17 Stycznia 59
Tel. 68 3869 406 - czynny w godzinach dyżurówPSYCHOLOG
- pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 14.00   do 16.00

informowanie osób uzależnionych o chorobie alkoholowej oraz możliwości leczenia odwykowego. Wstępne motywowanie do terapii, prowadzenie terapii indywidualnej     w stosunku do osób, które zdecydowały się do stałych kontaktów, udzielanie porad rodzinom z problemem alkoholowym;

- w każdą środę w godz. od 17.00 do 20.00

udzielanie porad rodzinom osób z problemem alkoholowym oraz motywowanie do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych;

 

TERAPEUTA

- drugi piątek miesiąca w godz. od 15.00 do 20.00

motywowanie do podjęcia leczenia oraz wsparcie dla osób, które odbyły terapię odwykową do utrzymania abstynencji;

- pierwszy piątek miesiąca w godz. od 17.00 do 20.00

konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz wsparcie dla osób, które odbyły terapię odwykową;

 

KURATOR ZAWODOWY

- każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 18.00 do 20.00

udzielanie porad dla ofiar przemocy w rodzinie oraz pomoc w pisaniu pism procesowych do Sądu i różnego rodzaju pism urzędowych

 

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

- każdy 2,3,4 wtorek miesiąca w godz. od 18.00 do 20.00

informowanie członków rodziny o istocie choroby alkoholowej oraz możliwościach i formach pomocy - przyjmowanie wniosków o wezwanie osoby z problemem alkoholowym na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

Wniosek o skierowanie na leczenie osoby nadużywającej alkoholu należy zgłosić do

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na adres: Urząd Miejski, 64-360 Zbąszyń , ul. por. Żwirki 1

 

lub osobiście u

 

Pełnomocnika Burmistrza do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, pokój nr 1

tel. 68 3847 420 lub 68 3866 009

 

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.00

Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul.  por. Żwirki 1, pokój nr 18

tel. 68 3847 420

 

Ktoś z Twoich bliskich, znajomych, sąsiadów doświadcza przemocy - jest bity i krzywdzony -  właśnie Ty możesz pomóc!

Nawet jeśli tylko podejrzewasz istnienie przemocy, warto o tym porozmawiać z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym lub nauczycielem, dzielnicowym, kuratorem. Sytuacja zostanie przeanalizowana przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pokrzywdzeni otrzymają wsparcie i ochronę, a sprawcy - możliwość pomocy w zmianie swojego zachowania.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą    w skoordynowany sposób, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, zapewniająca skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci i dorosłych.

 

ZESPÓŁ INERDYSCYPLINARNY DZIAŁA PRZY

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZBĄSZYNIU

UL. GARCZYŃSKICH 5

TEL. 68 3847 926

 

GRUPY SAMOPOMOCOWE

 

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

Zbąszyń, ul. 17 Stycznia 59

tel. 68 3866 375

 

Spotkania Grupy AA „Tęcza” w czwartki od godz. 18.00

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem                     i pomagać innym w wyzdrowieniu                          z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa w spotkaniach AA jest chęć zaprzestania picia, a podstawowym celem jest trwanie w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

 

Spotkania grupy Al.  Anon w środy od godz. 18.00.

Grupy Al. Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją, aby rozwiązywać wspólnie problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą  i nadzieją. Jedynym celem działania                   w Al. Anon jest niesienie pomocy  i dodawanie odwagi samemu choremu alkoholikowi.    

Załączniki

  •